پروژه تجاری طبقاتی خاتم با مساحتی بیش از 29 هزار متر مربع در تاریخ 1390/12/1  شروع به کار کرد و در تاریخ 1393/06/31 به بهره برداری رسید. این پروژه باداشتن 115 غرفه تجاری و هفت طبقه پارکینگ جزء بزرگترین پروژه های شهر اراک میباشد.